POLÍTICA DE PRIVACITAT

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per PROMOCIONS PARADA,S.L. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació d’aquests serveis.

D’acord a l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran incorporats a un fitxer titularitat de PROMOCIONS PARADA,S.L. amb domicili C/ Gran Via Pau Casals, 119 – 17480 – ROSES – GIRONA, tenint implementades totes les mesures de seguretat establertes en el Reial decret 1720/2007.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades.
L’Usuari que envia la informació a PROMOCIONS PARADA,S.L. és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se PROMOCIONS PARADA,S.L. de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

PROMOCIONS PARADA,S.L. no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix responsabilitat alguna quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació. S’exonera a PROMOCIONS PARADA,S.L. de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’Usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per PROMOCIONS PARADA,S.L. sempre que procedeixi de fonts alienes a PROMOCIONS PARADA,S.L.

Cessió de dades a tercers.
PROMOCIONS PARADA,S.L. no cedirà les dades personals a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat en virtut de l’Art. 6 LOPD.

Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal en PROMOCIONS PARADA S.L. C/ Gran Via Pau Casals, 119 – 17480 – ROSES – GIRONA o a l’email: info@promocionsparada.com juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del D.N.I. i indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

Acceptació i Consentiment.
L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de PROMOCIONS PARADA,S.L. en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVADESA.
PROMOCIONS PARADA,S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En dites suposades, PROMOCIONS PARADA,S.L. anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.